Projektová činnost

Architektura, urbanismus a pozemní stavitelství

Ing.arch. Mariana Langová    ČKA: 01187

Ing. Radek Kaemer

Vodohospodářské stavby

Ing. Michal Chramosta          ČKAIT: 0000647

Ing. Radek Kaemer               ČKAIT: 0011593

 

Zabýváme se projektováním novostaveb i rekonstrukcí, přičemž tyto činnosti probíhají provázaně jak na úrovni klient - projektant, tak v rámci inženýrské činnosti při projednávání dokumentace s orgány státní správy a se správci jednotlivých inženýrských sítí.

Dle požadavků klienta jsme schopni pro jednotlivé obory ( urbanismus, pozemní stavby, vodohospodářské stavby) zajistit všechny stupně projektové dokumentace: 

 • Návrhy a studie
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební řízení
 • Dokumentace pro vodoprávní řízení
 • Dokumentace pro realizaci stavby
 • Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Inženýrskou činnost (obstarání jednotlivých povolení)
 • Autorský dozor v průběhu výstavby

 

Součástí jednotlivých stupňů dokumentace jsou dle typu objektu a požadavků klienta samostatné projekty: 

 • elektroinstalace
 • zdravotechnika
 • plynové instalace
 • vzduchotechnika
 • ústřední vytápění  
 • požárně bezpečnostní řešení
 • statika

  

 


Ing. Radek Kaemer, T.G.Masaryka 727, 27201 Kladno, tel. 604 459 882, e-mail: info@projekt-stavba.cz | © 2008-2012 PowerNET | Výměnná reklama | Mapa stránek